Säännöt Johanneksen Hospitaaliritarikunnan Helsingin Yhdistys ry 2008